Τοιχογραφία του σχολείου

Δικαιολογητικά εγγραφής για Μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη το Σχολικό έτος 2022-23

Αγαπητοί γονείς,
Τα δικαιολογητικά εγγραφής που απαιτούνται για τους μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη το Σχολικό έτος 2022-23 είναι τα εξής:
α. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας στην οποία να δηλώνεται η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για τη φοίτηση του/της μαθητή/τριας, η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στον οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). Στην περίπτωση διάσπασης της συμβίωσης, είτε αυτή έχει συντελεσθεί με γάμο ή με σύμφωνο συμβίωσης των κηδεμόνων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο υπεύθυνες δηλώσεις με τα προσωπικά τους στοιχεία
β. Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (παράδοση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου).
γ. Φόρμα με τα Ατομικά Στοιχεία Μαθητή/τριας
Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν υπογεγραμμένα
α) ηλεκτρονικά στο email: mail@7gym-perist.att.sch.gr ή
β) να προσκομιστούν από 20/6/2022 έως 29/6/2022 ή 1/9/2022 έως
10/9/2022 στο σχολείο.

Τα έντυπα μπορείτε να τα κατεβάσετε παρακάτω:

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986
Θα ήταν προτιμότερο η Υπεύθυνη Δήλωση, αν υπάρχει η δυνατότητα, να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://docs.gov.gr/
Ατομικό δελτίο υγείας
Φόρμα με τα Ατομικά Στοιχεία Μαθητή/τριας

Ηλεκτρονικό Περιοδικό

Οι μαθητές του σχολείου μας τη φετινή σχολική χρονιά σχεδίασαν και υλοποίησαν μια νέα δράση, τη δημιουργία και την
ηλεκτρονική έκδοση ενός περιοδικού. Το περιοδικό μας μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://schoolpress.sch.gr/7thstep/

Σχολική Υποστήριξη και Συμβουλευτική

Για το σχολικό έτος 2021-22 συνεχίζει τη λειτουργία του ο θεσμός του σχολικού ψυχολόγου, ενώ ταυτόχρονα ξεκινάει τη λειτουργία του και ένας νέος θεσμός, αυτός της κοινωνικής λειτουργού. Σχολική Υποστήριξη και Συμβουλευτική

Ενημερωτικό Υλικό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας εδώ
Για την προστασία από σεξουαλική κακοποίηση των ανηλίκων 1o άρθρο
Για την προστασία από σεξουαλική κακοποίηση των ανηλίκων 2o άρθρο
Για την προστασία κατά τη χρήση του Διαδικτύου εδώ