ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 λειτουργεί ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας. Οι κηδεμόνες που ενδιαφέρονται, μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά με σχετική αίτησή τους και αφού συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση που μπορούν να κατεβάσουν εδώ.